ندای دل

خدا اینجاست...میان دلهای ما و ندای او ندای دل است

...

ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺗﻌﺰﯾﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭﺣﺎﻟﻴﻜﻪ   ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻭﻗﻤﻘﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺤﮑﻢ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 40 بازدید
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
6 پست